Strategische koers

Arc

VANUIT VERTROUWEN WERKEN AAN VERDRAAID GOED ONDERWIJS

Het is 2020: we zijn toe aan een nieuw VIERjarenplan, verder bouwend op ‘Ambitieus en Betrokken 2016-2020’. Vooruitkijken vraagt ook om terugblikken. En als wij terugkijken, zien we dat het goed gaat met de Gooise Scholen Federatie. Onze scholen doen het goed, er zijn excellente afdelingen en scholen, onze medewerkers en leerlingen zijn meestal tevreden, onze reserves zijn op orde en we weten nog steeds goede docenten te werven voor vacatures.

Als we terugkijken, zien we ook dat een aantal van onze doelstellingen uit het vorige strategisch beleidsplan niet of niet helemaal gerealiseerd is. Dat is een belangrijke les voor de komende periode: minder is soms echt meer. Laten we dus focussen.

Tijdens het nadenken over de toekomst van ons onderwijs en de GSF leerden we nog iets: we concludeerden dat de wereld steeds sneller verandert en minder voorspelbaar en maakbaar is. Daar willen we rekening mee houden door iets meer nadruk op de ontwikkeling en iets minder nadruk op het eindresultaat te leggen. Daarbij werken we vanuit vertrouwen, in een klimaat van het samen leren en werken aan waar het werkelijk om gaat. We zijn samen op weg naar het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen. Dat is dan ook de titel van ons plan: vanuit vertrouwen werken aan verdraaid goed onderwijs.

schoolleiders en bestuur GSF

Klik op de afbeelding om het VIERjarenplan te openen