Veelgestelde vragen

Arc

Wanneer staan de cijfers van mijn kind in SOM?

Kunnen cijfers die worden gemeld aan de kinderen binnen een paar dagen in SOM worden ingevoerd? is een veelgestelde vraag.

Toetsen moeten binnen een afzienbare tijd (binnen 10 werkdagen) worden teruggegeven aan leerlingen en de cijfers op SOM.

Het reglement is opgenomen in het leerlingenstatuut (artikel 12 Toetsen en beoordeling/lid 10). Toch zijn er soms gegronde redenen waarom nakijken op zich laat wachten. Ziekte van een docent bijvoorbeeld. Soms wacht een docent met teruggave van de toets aan de klas totdat alle leerlingen (ook de inhalers) de toets hebben gemaakt.

Wanneer een docent te lang wacht met een toetsresultaat op SOM zetten, (3 weken na de afname mag verwacht worden dat een cijfer op SOM in te zien is) en er is door de docent hierover geen nadere uitleg gegeven aan de leerlingen inzake vertraging, dan mag een ouder de docent een mail sturen om hier navraag over te doen. Komt het vaker voor, dan kunt u hiervan melding maken bij de afdelingsleider.