Veelgestelde vragen

Arc

Wanneer en hoe kan ik het beste contact opnemen met de mentor?

De mentor is het eerste aanspreekpunt bij vragen van persoonlijke aard, zoals het welbevinden van uw kind. Ook voor vragen betreffende de algemene voortgang, de determinatie na de brugklas, de profielkeuze, etc. kunt u terecht bij de mentor. De meest eenvoudige manier om contact op te nemen is per e-mail. Het betreffen dan korte vragen, waarbij u het ons streven is dat u binnen drie werkdagen een antwoord van ons ontvangt. Achter in de jaargids online (zie homepage) vindt u een overzicht met namen en e-mailadressen van alle docenten. Wij stellen persoonlijk contact met u op prijs indien u en/of wij vinden dat een onderwerp niet geschikt is om in een email te bespreken. Omdat docenten voor de klas staan, is persoonlijk contact overdag niet altijd direct mogelijk. We adviseren u in dat geval een korte mail te sturen naar de mentor, met daarin het verzoek om persoonlijk contact op te nemen. De mentor kan u dan op een rustig moment terugbellen.