Veelgestelde vragen

Arc

Smartphones en andere devices

Wat zijn de regels voor leerlingen voor het gebruik van mobiele telefoons e.d.?

Om het leerproces niet te verstoren en een goede concentratie op die momenten vast te houden, blijven we een terughoudend beleid voeren voor wat betreft muziekspelers en persoonlijke devices met toegang tot het internet zowel in de klas als in de leerruimtes.

Wanneer dergelijke apparaten het onderwijskundige proces op welke wijze dan ook hinderen, dan heeft de docent het recht om het gebruik hiervan te verbieden tijdens de les of in ruimtes waar geleerd en gewerkt wordt.
Mobieltjes, smartphones en personal audio zijn gedurende de les en tijdens lesactiviteiten zoals excursies uitgeschakeld en weggeborgen. Als in een lokaal een telefoontas hangt, zal de docent de leerling vragen om de smartphone/ smartwatch daarin op te bergen bij binnenkomst. De leerling is er zelf verantwoordelijk voor dat de smartphone bij vertrek weer wordt meegenomen. Het gebruik hiervan tijdens de les gebeurt alleen in opdracht of met nadrukkelijke toestemming van de docent. Buiten de les is het gebruik van dergelijke middelen alleen toegestaan in tussenuren, tijdens leswisselingen en in de pauzes in de pauzeruimtes.

Geluidsoverlast veroorzaakt door bovengenoemde apparaten dient vermeden te worden, zowel in de schoolruimtes waar gebruik is toegestaan als op het schoolplein en in de nabije omgeving van het gebouw. Muziek en filmpjes met geluid mogen leerlingen alleen via de eigen koptelefoon of oortjes beluisteren. Filmen of fotograferen is alleen toegestaan voor leerdoeleinden en tevens met nadrukkelijke toestemming van de docent en de persoon die je fotografeert en/of filmt.
De docent kan een apparaat van een leerling innemen wanneer een leerling zich niet aan bovenstaande regels houdt. Na de les wordt deze afgeleverd bij het secretariaat en in bewaring gehouden. De leerling kan daar zijn/haar telefoon om 16.00 uur diezelfde dag weer ophalen. Bij meerdere overtredingen volgen zwaardere maatregelen.

NB: Bij de afname van bovenbouwtoetsen en/of examenonderdelen mogen mobiele telefoons, smartwatches en andere persoonlijke devices met toegang tot het internet niet in de toetsruimte aanwezig zijn. Tijdens de afname van toetsen in de onderbouw worden dergelijke zaken bij binnenkomst ofwel in de telefoontas gedaan ofwel bewaard in het eigen kluisje. Om misverstanden te voorkomen is het eveneens niet toegestaan om een horloge mee te nemen in het lokaal. Het verschil tussen een analoog en een smartwatch is niet altijd goed te zien. Bij het overtreden van deze regel kan het cijfer 1 worden toegekend.