Veelgestelde vragen

Arc

Wat voor richtlijnen hanteert de school m.b.t. Social Media?

Het internet biedt enorme mogelijkheden. Vaak kennen leerlingen die mogelijkheden beter dan volwassenen. Sociale media zoals WhatsApp, Snapchat, Instagram en Facebook horen bij hun dagelijkse bezigheden. Deze communicatiemogelijkheden brengen echter soms ook risico’s met zich mee.

Wanneer kinderen via internet met elkaar communiceren zijn de grenzen van wat je wel of niet met elkaar deelt of wat je tegen elkaar zegt voor hen minder duidelijk. Dit kan tot vervelende situaties leiden. Het is daarom nodig dat kinderen tegen grenzen aanlopen en nu en dan gecorrigeerd worden. Dat is lastig wanneer het gedrag op internet zich aan de waarneming van volwassenen onttrekt.

Ook via WhatsApp communiceren leerlingen veel met elkaar. Veel klassen maken een WhatsApp groep aan, zodat de leerlingen snel berichten met de hele klas kunnen delen. Deze vorm van communicatie speelt zich volledig buiten de waarneming van de school af. Het communiceren over schoolzaken of huiswerk via de WhatsApp groep wordt niet door school of de mentor gestimuleerd. Onze officiële communicatiekanalen hiervoor zijn e-mail (school e-mail) en Classroom.

Helaas kan het voorkomen dat via de WhatsApp groep minder prettige berichten of afbeeldingen onderling worden gedeeld. Zorgvuldige communicatie, het voorzichtig omgaan met informatie die privé is en het gebruik van social media daarbij zijn aandachtspunten die horen bij de opvoeding. Daarin spelen zowel ouders als de school een rol.

Over  het gebruik van de mobiele telefoon zie de jaargids online. Leerlingen doen hun telefoon bij binnenkomst van het klaslokaal in de telefoontas. Het Goois Lyceum kent een werkgroep digitale geletterdheid. In de mentorlessen besteden wij aandacht aan het gebruik van sociale media en WhatsApp.

Een school kan dit zoals gezegd niet alleen. Wij vragen ouders om alert te zijn op het internetgebruik van hun kind en de eventuele WhatsApp groep van de klas en hierover ook met hun kind te praten. Wanneer u zich zorgen maakt over de berichtgeving via Social Media van uw kind met andere leerlingen uit de klas dan het verstandig om contact op te nemen met de mentor.

In ons artikel Digitale geletterdheid op de schoolwebsite staat nuttige informatie. Hier vindt u veel informatie en tips over het internetgebruik van kinderen, onder andere ook over de bescherming van hun privacy.