Veelgestelde vragen

Arc

Mijn kind is later of mist een les door doktersbezoek of bezoek aan de orthodontist, hoe regel ik dat?

Indien een medische afspraak niet buiten schooltijd gepland kan worden, dan geeft u een ondertekend schrijven mee aan uw kind die dit vervolgens ruim van te voren overhandigt aan de verzuimcoördinator of de conciërge. Let op: uw kind mag geen toets missen door een dergelijke afspraak ! Mocht het voorkomen dat een onverzetbare afspraak tijdens een toets valt, dient uw kind (ruim) van tevoren contact te zoeken met de afdelingsleider. Deze zal dan aparte afspraken maken met uw kind. Mocht uw kind later zijn door overmacht, belt u dan met school. In de bovenbouw (klas 4 en hoger) zijn we gebonden aan het examenreglement en tellen alle toetsen mee voor het eindexamen. Daarom is overmacht daar nooit een reden gemiste toetstijd in te halen. We adviseren de leerlingen op het moment dat zij de dag beginnen met een toets daarom altijd enige marge te nemen. Alleen kort (medisch) verzuim regelt u met de verzuimcoördinator, verlofaanvragen dient u in te dienen bij de afdelingsleider van uw kind.