Veelgestelde vragen

Arc

Is er op het GL aandacht voor het tegengaan van pesten?

Pesten komt helaas op alle scholen voor, ook op het Goois Lyceum. Voor pesten is zeker aandacht. Alle mentoren hebben hier ervaring in. Uiteraard proberen we snel op te treden bij pesten. Ook vakdocenten geven hun bevindingen aan de mentor door als ze vermoedens hebben van pesten. Meer dan de helft van de gevallen is met een gesprek tussen de leerlingen opgehelderd, soms is het nodig om passende strafmaatregelen te nemen. Het opleggen van zo’n maatregel is aan de afdelingsleider.

Blijft het pesten doorgaan, dan kan worden verwezen naar de leerlingbegeleiders of een (externe) sociale vaardigheidstraining. Bij ernstig fysiek geweld op school kan besloten worden tot verwijdering van school. Over deze zaken wordt uiteraard zorgvuldig besproken met de rector.

We ervaren het grootste probleem met pesten waarover door de gepestene wordt gezwegen. Je kunt geen actie ondernemen als je iets niet weet. Soms kan een kind dan ergens lang mee blijven rondlopen. Als u vermoedt dat uw kind wordt gepest (of pest!), neem altijd contact met ons op.

In de mentorles komt pesten in brede zin als thema aan de orde. Ook mentorlessen over privacy, internet en cyberpesten komen aan bod in de mentorles.

De school beschikt over een pestprotocol. Het protocol is in te zien op onze website bij het menu ouders. Op de pagina documenten, notities en procedures kunt u het onderaan de pagina vinden als pdf. Het pestprotocol is tevens te vinden bij het menu leerlingbegeleiding.