Veelgestelde vragen

Arc

Ik heb een klacht. Bij wie kan ik terecht?

Wij gaan er altijd vanuit dat u klachten eerst zoveel mogelijk bespreekt met de direct betrokkene(n). Mocht de klacht blijven bestaan of is de klacht van ernstiger aard, dan neemt u contact op met de mentor of de betreffende afdelingsleider. In het uiterste geval kunt u een klacht bij de rector kenbaar maken. De mailadressen van de schoolleiding kunt u vinden onder Contact. Voor meer informatie verwijzen we u ook graag naar ons communicatieprotocol, de algemene klachtenregeling bij praktische zaken  in onze jaargids online en de reglementen die via de website van de gsf in te zien zijn op  www.gsf.nl