Veelgestelde vragen

Arc

Hoe leren de leerlingen om te leren?

De leerlingen worden begeleid in het “leren leren”. Na verloop van tijd zullen ze steeds meer worden losgelaten. Bij de één gaat dit sneller dan de ander, net zoals het ene kind meer toezicht en ondersteuning nodig heeft van ouders (of huiswerkbegeleiding) dan de ander.

Wanneer een kind uw hulp gaat opvatten als bemoeizucht is het lastig, zeker als blijkt dat hij/zij er nog niet zoveel van bakt met die zelfstandigheid. Zijn de cijfers goed, grijp dan niet actief in, maar bevraag uw kind alleen.

Vallen er een aantal onvoldoendes achter elkaar, grijp dan wel in en neem ook contact met de mentor.

Gouden tip: kinderen kunnen geen huiswerk maken bij hardcore house en de afleiding van een mobiel of internet. Bij het studeren moeten er zo min mogelijk prikkels/afleiders in de buurt zijn. Leestip: “Leer als een speer” van JW van den Brandhof. Ook leuk als u zelf studeert of manager bent.

Mijn kind heeft moeite met het zich eigen maken van studievaardigheden. Op de basisschool kon hij makkelijk leren. Welke tips hebben jullie op het gebied van leren leren?

Veel leerlingen uit het gymnasium (maar ook anderen natuurlijk) hebben een goed geheugen en hoefden weinig inspanningen te doen om iets te leden. Dat is nu op het VO anders en dus wennen.

In het algemeen kunnen we de twee aanvullende tips geven voor het leren thuis:

Bij voorkeur: schrijvend leren, en dus niet alleen maar vaak doorlezen. Actief belangrijke zaken uit de stof noteren tijdens het leren of een kort uittreksel maken van de paragraaf. Op deze manier leren leerlingen hoofd- van bijzaken onderscheiden. Hoe meer dit geoefend wordt, hoe vaardiger een leerling hierin wordt.

Bij talen moet het werkboek worden gebruikt tijdens het leren, zodat de opgaven die gemaakt zijn nogmaals gemaakt kunnen worden. Zonder te spieken uiteraard (afdekken).