Veelgestelde vragen

Arc

Hoe handelt de school wanneer er lessen uitvallen?

Wanneer een les uitvalt zijn er de volgende mogelijkheden:

Een lesuur wordt verschoven naar het eerste of laatste uur van de dag.

De leerlingen hebben een tussenuur met toezicht, een zgn. “stipuur”. Dat is meestal niet één van de eigen docenten. Indien het een eigen docent is, dan kan de docent ervoor kiezen om les te geven in het eigen vak, maar soms hebben de leerlingen hun boeken voor dat vak op die dag niet bij zich. In dat geval wordt er gelezen uit een leesboek dat alle leerlingen in hun kluisje moeten hebben liggen. Via Google Classroom kunnen leerlingen in een stipuur vaak ook werken aan het uitgevallen schoolvak, zeker als de docent een online opdracht heeft uitgezet en de klas daarover een bericht heeft gestuurd per mail.

In sommige gevallen mogen leerlingen in stilte aan hun huiswerk werken. Zij hebben hun benodigde boeken bij zich en moeten tijdens het uur wel rustig zijn. De smartphones worden net als in een gewone les bij binnenkomst in de telefoontas gedaan.

Het Goois Lyceum zit ruim in de behaalde onderwijstijd. Er vallen ook wel eens lessen uit om bepaalde activiteiten mogelijk te maken zoals excursies of reizen. Die maken ook deel uit van het onderwijsaanbod. Wij stimuleren vaksecties om de excursies zoveel mogelijk na lestijd, in de middag te plannen of binnen de eigen lestijd.