Veelgestelde vragen

Arc

Hoe handel ik als mijn kind ziek is op een doordeweekse dag?

Als een leerling door ziekte of om een andere reden niet naar school komt, dan verwachten we dat één van de ouders dat tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch doorgeeft op telefoonnummer 035- 8003273. U krijgt dan mevrouw Van Eis aan de lijn. Een boodschap voor 8.00 uur inspreken op ons antwoordapparaat is ook mogelijk.

Ziekmelden door ouders moet ook voor leerlingen die al 18 jaar (of ouder) zijn. Een meerderjarige leerling kan zich dus niet zelf ziek melden, behalve als hij zelfstandig woont. Op de eerste dag dat de leerling daarna weer op school is, levert hij een briefje van de ouders in, waarin staat hoe lang hij ziek of afwezig is geweest.

Wanneer een leerling ziek wordt tijdens een schooldag, dan kan hij zich afmelden bij de verzuimcoördinator mevrouw Van Eis of mevrouw De Gooijer in de loge. Zij nemen dan persoonlijk contact op met één van de ouders om te overleggen of u akkoord bent dat uw kind naar huis gaat. U kunt uw kind uiteraard ook van school komen afhalen als u daartoe in de gelegenheid bent.