Vakanties en vrije dagen

Arc

In de jaargids online (te bereiken via onze homepage) en op de site van de GSF vindt u altijd een overzicht met de actuele vakantiedata voor de GSF scholen en de data van het schooljaar daaropvolgend.

Extra onderwijsvrije dagen

Ieder jaar zijn er een aantal onderwijsvrije dagen voor de leerlingen opgenomen. Dit zijn dagen waarop studiedagen voor docenten zijn gepland, rapportvergaderingen of werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de voorbereiding en de afsluiting van het schooljaar. Leerlingen zijn dan in principe lesvrij, maar moeten indien nodig wel beschikbaar zijn bijvoorbeeld voor het inhalen van toetsen, het bijwerken van achterstanden, het maken van Cito-toetsen of het uitwerken van opdrachten.

Een overzicht van deze onderwijsvrije dagen krijgt u aan het begin van ieder schooljaar per mail toegestuurd.