Toetsing 4-vwo

Arc

TOETSING 4-VWO

Maatschappijleer is in 4-vwo het enige vak waarvoor het PTA en het examenreglement al van toepassing zijn. Voor alle andere vakken gelden de regels van het PTO, zoals je gewend bent uit de onderbouw.

In de studiegids wordt ingegaan op de praktische zaken rondom toetsing. Daarbij wordt dus alleen het vak maatschappijleer genoemd, omdat je dit vak al afsluit in 4-vwo. Alle cijfers die je hiervoor haalt, tellen mee voor je eindexamen.

Het Programma van Toetsing en Onderbouw (het PTO) is een intern document voor docenten en voor leerjaar 1, 2 en 3 niet gepubliceerd. Voor 4-vwo doen we dat wel, omdat je in de bovenbouw meer verantwoordelijkheid draagt voor het plannen en organiseren rondom de toetsing.

Onderaan deze bladzijde zijn zowel het gehele PTO voor 4-vwo te vinden als de studiegids en het PTA voor maatschappijleer en het bijbehorende examenreglement.

Let op: er kunnen geen rechten worden ontleend aan het PTO; wijzigingen kunnen gedurende het schooljaar plaatsvinden.

Terug naar de hoofdpagina : Bovenbouwleerlingen

DOCUMENTEN

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. drs. H. van Schendel

Mw. drs. H. van Schendel

Afdelingsleider 3- en 4-vwo