PTA en Studiegids 4-5 H / 5-6 V

Arc

PTA en studiegids 4-5 HAVO & 5-6 VWO

Het schoolexamencijfer wordt opgebouwd uit alle cijfers die worden behaald in de laatste twee jaar van de opleiding. Alle toetsen (dit kunnen ook praktische opdrachten zijn) worden vooraf per vak vastgesteld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is onderaan deze pagina als PDF te vinden en te downloaden.

Daarnaast krijg je de studiegids waarin alle regels en regelingen rondom toetsen en school staan, onder andere het officiële examenreglement.

Deze studiegids wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt in de mentorlessen en is onderaan deze pagina als PDF te vinden en te downloaden. We raden alle leerlingen en ouders van de bovenbouw sterk aan de studiegids goed door te lezen.

Terug naar de hoofdpagina Bovenbouwleerlingen.

BESTANDEN