Profielkeuze leerjaar 3

Arc

Aan het eind van leerjaar 3 maken alle leerlingen een definitieve keuze voor hun profiel. Een profiel bestaat uit een selectie van vakken waarin je examen gaat doen.
Je kiest uit één van de de volgende profielen:

  • Cultuur en Maatschappij (CM)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Natuur en Techniek (NT)

Voordat een definitieve profielkeuze kan worden gemaakt, doorlopen leerlingen in leerjaar 3 stapsgewijs een keuzeproces. De decanen en de mentor begeleiden je hierbij. Je staat stil bij wat jij belangrijk vindt in het leven (motievenreflectie) en waar je goed in bent (kwaliteitenreflectie). Je onderzoekt wat de vier profielen inhouden en wat je er in je studie of beroep later mee kunt doen (loopbaanonderzoek).
Je krijgt informatie over de inhoud van diverse vakken in de bovenbouw via voorlichtingen en vakmodules die door docenten worden gegeven.

Onderaan deze pagina staan de profielkeuzenota’s Havo en VWO. Hierin lees je alles over het kiezen van een profiel en over de vakken in de bovenbouw.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Dhr. ir. J. Mittendorff

Dhr. ir. J. Mittendorff

Decaan Havo
Mw. drs. H.A. Burzer

Mw. drs. H.A. Burzer

Decaan Vwo
Mw. drs. H. van Schendel

Mw. drs. H. van Schendel

Afdelingsleider 3- en 4-vwo
Mw. drs. M.E.G. Smeur

Mw. drs. M.E.G. Smeur

Afdelingsleider 5- en 6-vwo
Mw. S. Eror MEd

Mw. S. Eror MEd

Loopbaancoördinator leerjaar 3