Privacy policy

Arc

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is nog relatief nieuw en het kan uiteraard voorkomen dat we iets over het hoofd zien of nog niet goed hebben doorgevoerd in ons schoolbeleid. Uw alertheid wordt op prijs gesteld. Wanneer u van mening bent dat het Goois Lyceum in gebreke blijft bij het naleven van de afspraken, of wanneer u merkt dat beschermde persoonsgegevens toch toegankelijk zijn, dan vragen wij u vriendelijk om eerst contact op te nemen met de afdelingsleider van uw kind(eren) of bij afwezigheid, onze plaatsvervangend rector, de heer Frissel.

Wanneer het gaat om een geplaatste foto van uw kind op één van onze websites, wilt u dan rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van de Goois Lyceum website, mevrouw I. Jansen ?

Wanneer wij foto’s gebruiken voor publicatie waar leerlingen herkenbaar in beeld zijn, vragen wij vooraf altijd toestemming van ouders (leerlingen jonger dan 16 jaar) en de leerling zelf. Via twitter en Instagram worden alleen foto’s geplaatst waarbij gez ichten van de leerlingen niet herkenbaar zijn.

De actuele privacypolicy van de GSF scholen kunt u via deze link raadplegen.

Het GSF privacyreglement vindt u onder deze link of als download (PDF) onder aan de pagina.

Mocht u algemene vragen hebben over ‘privacy en veiligheid’ dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van de GSF, de heer F. Smit via privacy@gsf.nl

Meer weten? Neem dan contact op met:

Dhr. F. Smit

Dhr. F. Smit

Functionaris voor Gegevensbescherming
Dhr. drs. M.H. Frissel

Dhr. drs. M.H. Frissel

Adjunct