Onderbouwleerlingen

Arc

De eerste drie jaar

De onderbouw op het Goois duurt drie jaar.  In leerjaar 1 heb je nog niet zo heel veel vakken. De overstap van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs is immers al groot genoeg. In klas 2 krijg je er de vakken Nask en Duits bij. Wanneer je het gymnasium doet, krijg je vanaf leerjaar 2 ook Grieks.

In leerjaar 3 maak je kennis met het vak economie en wordt nask gesplitst in de bèta-vakken scheikunde en natuurkunde.

In de onderbouw volg je altijd één van de stroomvakken.  Na leerjaar 3 sluit je dit af met een certificaat. Wil je precies weten welke vakken je krijgt en hoeveel uur per week? Kijk dan in de jaargids bij de lessentabellen. De jaargids is te vinden via de homepage

Als je de onderbouw hebt afgerond, ga je in de bovenbouw verder en heb je je profielkeuze gemaakt. Een profiel is een soort voorselectie van vakken. 

Aan het eind van leerjaar 3 maken alle leerlingen een definitieve keuze voor hun profiel.
Je kiest uit één van de de volgende profielen:

  • Cultuur en Maatschappij (CM)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Natuur en Techniek (NT)

Keuzenota’s

De keuzenota’s voor Havo en VWO vindt u als download onderaan deze pagina. Zij worden jaarlijks in september vernieuwd. De versies hieronder zijn alvast gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring door de MR.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. drs. J. Brouwer

Mw. drs. J. Brouwer

Afdelingsleider leerjaar 1
Mw. drs. E.C. Raspe

Mw. drs. E.C. Raspe

Afdelingsleider leerjaar 2
Mw. drs. H. van Schendel

Mw. drs. H. van Schendel

Afdelingsleider 3- en 4-vwo
Dhr. drs. G. Hagmolen of ten Have (vanaf 1 februari)

Dhr. drs. G. Hagmolen of ten Have (vanaf 1 februari)

Afdelingsleider Havo leerjaar 3, 4 en 5
Dhr. ir. J. Mittendorff

Dhr. ir. J. Mittendorff

Decaan Havo
Mw. drs. H.A. Burzer

Mw. drs. H.A. Burzer

Decaan Vwo