Kerst-actie info-pagina

Arc

De Goois Lyceum Kerstactie om geld in te zamelen voor het goede doel is geopend! Op 11 oktober was de Kick-off in de aula en daarmee is de kerstactie opgestart en tijdens de PITCH-ronde op 25 oktober kwam DE VOEDSELBANK, aangedragen door Meike Koelman uit havo 4, als winnaar uit de bus. Vanaf nu worden de voorbereidingen getroffen om uiteindelijk (in de week vóór Kerst) veel geld op te halen voor dit mooie goede doel.

De Kerstactie wordt georganiseerd door alle leerlingen uit leerjaar 4 en wordt warm ondersteund én begeleid door de heren Mobach en Houwink en door de mentoren van leerjaar 4.

Op 21 en 22 december zamelen alle vierdeklassers geld in voor het goede doel. In de tijd tussen de kick-off en de actiedagen zijn de leerlingen bezig met de noodzakelijke voorbereidingen, waarbij ze werken in groepjes om een deeltaak van de actiedagen uit te werken.

Hou deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven!