Wat er allemaal gebeurt

Arc

Kan ik als ouder de cijfers van mijn kind online inzien?

Via SOMtoday kunt u met behulp van uw eigen inlogcode de cijfers van uw kind zien. Alle ouders hebben deze persoonlijke inlogcode van het secretariaat ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar, net als de leerlingen. Indien u al een kind hier op school […]

Is er een SOM app beschikbaar voor ouders?

Er is een SOMtoday app voor ouders beschikbaar. Tip: het heeft meer waarde om de cijfers van uw kind te bekijken samen met uw kind.    

Is er ook een toetsweek voor de brugklasleerlingen?

In leerjaar 1, 2 en 3  zijn er 3 toetsweken per jaar. Eén in november,  één in maart en één aan het einde van het schooljaar. De PWW sluit altijd een periode in het jaar af. De proefwerkweken in de onderbouw vallen samen met de […]

Nabespreken toetsen

Wat zijn de onderlinge richtlijnen ten aanzien van het bespreken van de uitkomsten van de toetsresultaten door de docenten met de leerlingen? Leerlingen hebben het recht om hun toets in te zien. De CP’s  (Centrale Proefwerken) worden door de sectie gemaakt en in alle parallelklassen […]

Kan mijn kind de proefwerkopgaven mee naar huis krijgen?

Kan mijn kind de proefwerkopgaven mee naar huis krijgen? Ik zou graag meer inzicht willen in hoe mijn kind de toets heeft gemaakt. Dit is helaas niet realiseerbaar, de vraag leeft echter bij veel ouders.  Het kost echt veel tijd en moeite om een goede […]

Wanneer staan de cijfers van mijn kind in SOM?

Kunnen cijfers die worden gemeld aan de kinderen binnen een paar dagen in SOM worden ingevoerd? is een veelgestelde vraag. Toetsen moeten binnen een afzienbare tijd (binnen 10 werkdagen) worden teruggegeven aan leerlingen en de cijfers op SOM. Het reglement is opgenomen in het leerlingenstatuut […]