Wat er allemaal gebeurt

Arc

Welke maatregel volgt als mijn kind te laat op school komt?

Wanneer een leerling te laat in de les verschijnt is de strafmaatregel dat hij of zij zich de volgende dag meldt om 8.00 uur bij de conciërge. Meestal treedt dan verbetering op. Bij oudere leerlingen komt recidive vaker voor en volgen ook andere trajecten, in […]

Mijn kind is later of mist een les door doktersbezoek of bezoek aan de orthodontist, hoe regel ik dat?

Indien een medische afspraak niet buiten schooltijd gepland kan worden, dan geeft u een ondertekend schrijven mee aan uw kind die dit vervolgens ruim van te voren overhandigt aan de verzuimcoördinator of de conciërge. Let op: uw kind mag geen toets missen door een dergelijke […]

Hoe handel ik als mijn kind ziek is op een doordeweekse dag?

Als een leerling door ziekte of om een andere reden niet naar school komt, dan verwachten we dat één van de ouders dat tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch doorgeeft op telefoonnummer 035- 8003273. U krijgt dan mevrouw Van Eis aan de lijn. Een boodschap […]

Wat is een groene kaart en wat zijn de gevolgen?

Indien een leerling na herhaaldelijke waarschuwingen de les blijft verstoren, of zich anderszins misdraagt, dan kan een leerling door een docent uit de les worden verwijderd. In dat geval dient de leerling een ‘groene kaart’ te halen bij de afdelingsleider. Op deze groene kaart noteert […]

Wat voor richtlijnen hanteert de school m.b.t. Social Media?

Het internet biedt enorme mogelijkheden. Vaak kennen leerlingen die mogelijkheden beter dan volwassenen. Sociale media zoals WhatsApp, Snapchat, Instagram en Facebook horen bij hun dagelijkse bezigheden. Deze communicatiemogelijkheden brengen echter soms ook risico’s met zich mee. Wanneer kinderen via internet met elkaar communiceren zijn de […]

Is er op het GL aandacht voor het tegengaan van pesten?

Pesten komt helaas op alle scholen voor, ook op het Goois Lyceum. Voor pesten is zeker aandacht. Alle mentoren hebben hier ervaring in. Uiteraard proberen we snel op te treden bij pesten. Ook vakdocenten geven hun bevindingen aan de mentor door als ze vermoedens hebben […]

Wat is het alcohol-, rook- en drugsbeleid van de school?

Het Goois Lyceum is met ingang van 1 augustus 2019 een rookvrije school voor medewerkers en leerlingen. Alleen op de hoek van de C. Huygensstraat met de Vondellaan mag tabak worden gerookt. Het schoolgebouw heeft een openbaar karakter. Ook op feesten mag in en rond […]

Smartphones en andere devices

Wat zijn de regels voor leerlingen voor het gebruik van mobiele telefoons e.d.? Om het leerproces niet te verstoren en een goede concentratie op die momenten vast te houden, blijven we een terughoudend beleid voeren voor wat betreft muziekspelers en persoonlijke devices met toegang tot […]

Wat houdt de wenperiode voor leerjaar 1 in ten aanzien van toetsen?

In de wenperiode (tot de herfstvakantie) mogen onvoldoende gemaakte s.o.’s worden herkanst tot maximaal een 6. C.P.’s mogen niet worden herkanst, maar het cijfer mag in de wenperiode niet lager zijn dan een 4,0. Na de herfstvakantie gelden voor leerjaar 1 de gewone afspraken rondom […]

Hoe handelt de school wanneer er lessen uitvallen?

Wanneer een les uitvalt zijn er de volgende mogelijkheden: Een lesuur wordt verschoven naar het eerste of laatste uur van de dag. De leerlingen hebben een tussenuur met toezicht, een zgn. “stipuur”. Dat is meestal niet één van de eigen docenten. Indien het een eigen […]