Wat er allemaal gebeurt

Arc

Kan ik als ouder het huiswerk van mijn kind online inzien?

In de onderbouw wordt het huiswerk digitaal in SOM genoteerd. Dit kunt u ook als ouder inzien. via uw eigen inlog. Het is aan te bevelen om in de eerste jaren samen met uw kind naar het huiswerk online te kijken, zeker wanneer uw kind […]

Werkdruk leerlingen

Is het mogelijk om de werkdruk/toetsmomenten voor de leerlingen meer te spreiden? De spreiding van toetsen en so’s is soms geconcentreerd in 2 weken. De werkdruk is dan behoorlijk hoog. Daarna volgt vaak een wat rustiger periode voor de leerlingen. Helaas is dit een moeilijk […]

Is er ook een toetsweek voor de brugklasleerlingen?

In leerjaar 1, 2 en 3  zijn er 3 toetsweken per jaar. Eén in november,  één in maart en één aan het einde van het schooljaar. De PWW sluit altijd een periode in het jaar af. De proefwerkweken in de onderbouw vallen samen met de […]

Hoe leren de leerlingen om te leren?

De leerlingen worden begeleid in het “leren leren”. Na verloop van tijd zullen ze steeds meer worden losgelaten. Bij de één gaat dit sneller dan de ander, net zoals het ene kind meer toezicht en ondersteuning nodig heeft van ouders (of huiswerkbegeleiding) dan de ander. […]

Huiswerk op school of thuis?

Wordt het huiswerk op school gemaakt (in een deel van de lestijd) of moet al het huiswerk thuis worden gemaakt? In de onderbouwklassen kan veel maakwerk in de klas worden gedaan. Dat is prettig, want dan kan de docent meteen ook individuele vragen beantwoorden. Herhalen […]

Wat kan mijn kind vinden op Google Classroom?

Sinds 2016-2017 maakt het Goois Lyceum gebruik van Google Apps for Education (GAFE) en wordt door docenten en leerlingen steeds meer lesmateriaal gedeeld via Google Classroom/COOL. Google Classroom is een Elektronische Leer Omgeving, ofwel ELO.  Op Classroom staat vaak aanvullende informatie over de lesstof, er […]

Helpen jullie mijn kind plannen?

In de mentorlessen wordt leerlingen geleerd om een planning te maken en het verschil tussen lange- en kortetermijnplanning. Ook worden adviezen gegeven dat je niet te lang achter elkaar moet leren (korte ! pauzes houden), afwisselende vakken achter elkaar te doen en leertaken voor proefwerken […]