Wat er allemaal gebeurt

Arc

Ik heb een klacht. Bij wie kan ik terecht?

Wij gaan er altijd vanuit dat u klachten eerst zoveel mogelijk bespreekt met de direct betrokkene(n). Mocht de klacht blijven bestaan of is de klacht van ernstiger aard, dan neemt u contact op met de mentor of de betreffende afdelingsleider. In het uiterste geval kunt […]

Wanneer en hoe kan ik het beste contact opnemen met de afdelingsleider?

De afdelingsleider kunt u benaderen wanneer het gaat om urgente zaken, structurele roosterzaken, klachten, algemene vragen en verlofaanvragen. De afdelingsleiders zijn zowel telefonisch als per e-mail goed bereikbaar. Alle e-mailadressen van de schoolleiding kunt u terugvinden op deze site onder Contact en in de jaargids […]

Wanneer en hoe kan ik het beste contact opnemen met de mentor?

De mentor is het eerste aanspreekpunt bij vragen van persoonlijke aard, zoals het welbevinden van uw kind. Ook voor vragen betreffende de algemene voortgang, de determinatie na de brugklas, de profielkeuze, etc. kunt u terecht bij de mentor. De meest eenvoudige manier om contact op […]

Wanneer en hoe kan ik het beste contact opnemen met de docent?

Alle vragen die betrekking hebben op het vak van de betreffende docent (lesstof, contact docent-leerling, cijfers), stelt u direct aan de docent. De makkelijkste manier om contact te zoeken is per e-mail. Het betreffen dan korte vragen, waarbij u het ons streven is dat u […]

Ik ben ouder van het Goois Lyceum en wil me als vrijwilliger aanmelden, waar kan ik terecht ?

Wij werken met vrijwilligers o.a. bij de mediatheek, bij het surveilleren bij toetsen in de SE week, de musical en bij het Technasium. Het gaat om hulp bij de uitlening aan de balie, het helpen bij het maken van de kleding en het decor. Voor […]