Digitale geletterdheid

Arc

‘En heb je veel geleerd van deze lesdag?’

‘Mwah, ik heb in elk geval het laatste seizoen van Game of Thrones af kunnen kijken.’

Gebruik van devices op school: goed idee of niet? Er zijn nadelen, maar zeker ook voordelen te noemen van het veelvuldig gebruik van digitale middelen. Denk aan deelname online quizzes en formatieve oefenmaterialen, productfoto’s kunnen maken en uploaden in een verslag, een zieke klasgenoot kunnen zoomen bij projectwerk en de mogelijkheid om roosterwijzigingen en cijfers direct te kunnen raadplegen tussen de lessen door. Belangrijker nog is dat de smartphone een onlosmakelijk onderdeel van het sociaal-maatschappelijk leven is geworden, waar leerlingen hoe dan ook mee te maken hebben.

Het Goois Lyceum vindt dit een belangrijk onderwerp en er zijn diverse mentorlessen voor ontworpen.

In de onderbouw richten docenten en leerlingen zich vooral op het technisch kunnen omgaan met hun devices en hun gedrag op sociale media. In de bovenbouw leggen we naast bewustzijn van gedrag ook de nadruk op het ontwikkelen van een kritische blik waar het gaat om gebruik van bronnen en informatie op internet. Belangrijk hierbij is dat we de digitale ontwikkelingen kritisch maar niet belerend bekijken. Het doel blijft vooral om hiervoor met elkaar in gesprek te gaan.

Huisregels en afspraken die betrekking hebben op het gebruik van het Chromebook en Smartphones zijn te vinden in onze online jaargids op de homepagina.

Bent u als ouder op zoek naar meer opvoedingsgerelateerde informatie? Kijk voor informatie over mediawijsheid eens op Mediawijsheid.nl (algemene wegwijzer) of HoeZoMediawijs.nl (jeugd). Antwoorden op vragen over mediaopvoeding zoals gebruik van sociale media, smartphones en gaming krijg je op mediaopvoeding.nl.

Op bovenstaande foto ziet u een zogenaamde telefoontas in een leslokaal. Hierin bergen leerlingen bij aanvang van de les hun mobiel op. Zij zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze hem ook weer meenemen na afloop.