Inhalen gemiste toetsen leerjaar 2

30 Jun
01 Jul
Arc

vanaf 08.30 uur: leerlingen uit  leerjaar 2 die één of meerdere toetsen gemist hebben moeten deze inhalen op 30 juni en/of 1 juli

Terug naar het agenda overzicht