CITO toetsen leerjaar 1

29 Sep
30 Sep
Arc

Op donderdag 29 en vrijdag 30 september maken alle leerlingen van leerjaar 1 de CITO VO 0 toetsen.
Op donderdag zijn er geen reguliere lessen en maken ze 4 toetsen. Op vrijdag volgen de leerlingen hun reguliere lesrooster en maken gedurende het 2e en 3e lesuur een toets.

Terug naar het agenda overzicht