Boeken en leermiddelen

Arc

Vergoeding schoolboeken en andere leermiddelen

De schoolboeken en andere leermiddelen worden worden door de ouders besteld bij de firma Iddink.

Ouders hoeven het grootste deel van het lesmateriaal niet zelf te kopen. Het Goois Lyceum draagt de kosten voor: (leer)boeken, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s en de (toegangs-) kosten van digitaal leermateriaal. De school krijgt hiervoor geld van het ministerie. Lesmaterialen worden echter niet door school besteld bij schoolboekenleverancier, de firma Iddink. Deze verantwoordelijkheid ligt bij ouders. Sommige lesmaterialen worden niet gratis beschikbaar gesteld, omdat meer kinderen van één gezin ze kunnen gebruiken of omdat ze niet specifiek voor één leerjaar bedoeld zijn. Voorbeelden hiervan zijn: een atlas, woordenboeken, een agenda en de kosten van computerprogramma’s zoals een tekstverwerkingsprogramma. Ook kopen ouders/verzorgers zelf zaken als een rekenmachine, sportkleding, schriften en multomappen en diverse benodigdheden voor in het etui.

Vragen en contact

Als u vragen heeft over schoolboeken dan kunt u contact opnemen via de mail met de boekencoördinator van de school, mw. M. Schlotter, mschlotter@gsf.nl

Als u vragen heeft over ouderbijdragen, kijkt u dan in onze jaargids online. Heeft u daarna nog steeds vragen, dan kunt u via de mail contact opnemen met het secretariaat, mw. M. Schlotter, mschlotter@gsf.nl of gl-secretariaat@gsf.nl.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. M. Schlotter

Mw. M. Schlotter

Financieel medewerker secretariaat
Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat