Medezeggenschap

Arc

In de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) hebben vertegenwoordigers van alle scholen van de GSF zitting.


De Fontein

Vacant personeelsgeleding
Vacantoudergeleding

Goois Lyceum

Vacantpersoneelsgeleding
Ingrid Petripersoneelsgeleding
Michael Jonkeroudergeleding
Vacantleerlinggeleding

Huizermaat

Gert Boxempersoneelsgeleding
Marijke de Loos personeelsgeleding
Marjet Winsemiusoudergeleding
Vacantleerlinggeleding

College De Brink / ISK

Vacantpersoneelsgeleding
Bianca Steenkamp-Eggenkampoudergeleding
Marina van Linschotenleerling/oudergeleding

Casparus College

Elaine Reulingpersoneelsgeleding
Hester Pronkoudergeleding

Vechtstede College


Erik van Neer (voorzitter)personeelsgeleding
Matthijs Schukking (lid DB)personeelsgeleding
Vacantoudergeleding
Vacantleerlinggeleding

Gooise Praktijkschool

Casper Weismullerpersoneelsgeleding
Bert Voorbraakoudergeleding
Vacantleerlinggeleding

A. Roland Holst College

Peter Boonstrapersoneelsgeleding
Vacantpersoneelsgeleding
Karin Princenoudergeleding
Vacantleerlinggeleding

KIEN Bestuursbureau

Sarah Megens

Contact

Contact met leden van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad loopt via het directiesecretariaat van de Gooise Scholen Federatie:
Secretariaat GMR
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 171
1250 AD Laren
T 035 692 67 00