Onze bedoeling en belofte

Arc

Wij willen er voor iedereen zijn. En we willen leerlingen helpen een betere wereld te maken. Dat is onze bedoeling en daarom beloven we onze leerlingen verdraaid goed onderwijs.

We doen dat met respect en plezier. Respect voor onze leerlingen en ouders, respect voor elkaar. Plezier in ons werk en plezier in het samenspel met leerlingen en met elkaar. We doen dit in de wetenschap dat onderwijs moet bijdragen aan kwalificatie, socialisatie en subjectificatie (de drieslag van pedagoog Gert Biesta). Het is belangrijk dat een diploma waarde heeft. Tegelijkertijd is school meer dan de weg naar een diploma.

ONZE BELOFTE: VERDRAAID GOED ONDERWIJS
Kwalificatie:
Wij maken voor en met de leerling het best mogelijke onderwijs; de leerling haalt bij ons een diploma.

Socialisatie:
Wij maken met de leerling wereldburgerschap waar.

Subjectificatie:
Wij helpen leerlingen de beste versie van zichzelf te worden, zoals we elkaar helpen de beste versie van onszelf te worden.

Verdraaid goed onderwijs ziet er per leerling, per school, per docent en per context anders uit. Het kent wel vaste uitgangspunten.

Verdraaid goed onderwijs betekent dat we:

 • onze leerlingen als uitgangspunt nemen;
 • voor alle leerlingen een passende plek vinden;
 • ontwikkelgericht werken.

Verdraaid goed onderwijs betekent dat we:

 • dienstbaar zijn aan het leerproces van onze leerlingen. Onze leraren zijn dienstbaar aan onze leerlingen, zoals onze schoolleiders dienstbaar zijn aan onze medewerkers en ons bestuur aan onze schoolleiders. Samen zijn we dienstbaar aan het best mogelijke onderwijs voor iedere leerling.
 • een betrouwbare en flexibele partner zijn voor leerlingen, collega’s, ouders en anderen. We zijn helder over onze afspraken en flexibel als de situatie daarom vraagt.

Samen doen we het elke dag een beetje beter

GSF ZET HIERBIJ IN OP EEN CULTUUR:

 • waarin we elkaar helpen de belofte van verdraaid goed onderwijs waar te maken;
 • waarin iedere leerling dezelfde kansen krijgt;
 • gericht op een brede ontwikkeling van leerlingen (burgerschap).

Daartoe speelt de school een proactieve rol in het leven van onze leerlingen, in samenspraak met ouders. De GSF scholen hebben oog voor een duurzame ontwikkeling van onze leerlingen, onze maatschappij en onze planeet.

EN DAAROM LEGT GSF DE FOCUS OP:

 • Goed werkgeverschap en vitaal werknemerschap
 • Het delen van kennis, kunde en ervaring tussen onze scholen
 • Een kennis-, informatie- en expertisenetwerk
 • Een (pro)actieve rol in het onderwijslandschap

ALS LAATSTE NOG DIT…

Wat wij onze leerlingen met verdraaid goed onderwijs beloven, is een andere bril en een ander gezichtspunt. Altijd eerst de blik op het belang van de leerling, daarna pas een blik op de regels. Het vraagt stoutmoedigheid om te durven doen wat de bedoeling is.

Om tussen de regels door te zien wat telt.