Jaarverslag

Arc

De GSF vervult een maatschappelijke opdracht die meer omvat dan examenresultaten. Wij verzorgen toekomstgericht onderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt, alsmede op een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Wij ontvangen daarvoor financiering uit publieke gelden. We vinden het dan ook noodzakelijk om ons in het openbaar te verantwoorden. Daarbij vatten we het begrip verantwoording ruim op: niet alleen een financiële verantwoording, maar ook een toelichting hoe we omgaan met de ons toevertrouwde middelen.

Jaarplaat GSF algemeen 2021
Jaarplaat GSF in het nieuws 2021
Jaarplaat GSF onderwijs 2021
Jaarplaat GSF medewerkers 2021
Jaarplaat GSF bedrijfsvoering 2021
Jaarplaat GSF algemeen 2020

Jaarplaat GSF in het nieuws 2020
Jaarplaat GSF medewerkers 2020
Jaarplaat GSF bedrijfsvoering 2020
Jaarplaat GSF algemeen 2019
Jaarplaat GSF in het nieuws 2019
Jaarplaat GSF onderwijs 2019
Jaarplaat GSF medewerkers 2019
Jaarplaat GSF bedrijfsvoering 2019