ONDERWIJS VOOR OEKRAINE: HELP MEE!

15 maart 2022
Arc

De eerste Oekraïense vluchtelingen zijn inmiddels aangekomen in Nederland. De verwachting is dat er de aankomende tijd nog veel zullen volgen. Daaronder zijn ook veel kinderen. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. De schoolbesturen in de Gooi- en Vechtstreek hebben de handen ineen geslagen en de Taskforce ONDERWIJS VOOR OEKRAINE opgericht om een passend onderwijsaanbod voor deze nieuwkomers te faciliteren. Deze Taskforce bestaat uit de schoolbesturen van de Gooise Scholen Federatie (voortgezet onderwijs), Proceon, Stip en Talent Primair (primair onderwijs). Aan hen de taak om dit op korte termijn snel en goed te regelen. Daarbij vragen zij om hulp.

Taalscholen en Internationale Schakelklas Het Gooi verzorgen eerste onderwijs
De schoolbesturen in de regio hebben met elkaar afgesproken dat de taalscholen en de Internationale Schakelklas het eerste onderwijs aan deze gevluchte leerlingen gaan verzorgen. Cobo Taalschool Hilversum zal basisschoolleerlingen in en rondom Hilversum onderwijs gaan geven. In en rondom Huizen kunnen zij terecht bij de Kamperfoelieschool en in Naarden/Bussum wordt de Internationale Taalschool de Globe opnieuw geopend.
Gevluchte Oekraïense leerlingen voor het voortgezet onderwijs kunnen naar ISK Het Gooi in Laren.

Hulp nodig
Met elkaar staan de schoolbesturen uit de Gooi- en Vechtstreek voor een grote uitdaging om zo snel en goed mogelijk onderwijs op te zetten voor deze gevluchte leerlingen. Daarom doen zij graag een beroep op eenieder die wil en kan helpen.

Ben jij of ken jij iemand die past binnen onderstaande profielen, dan hopen we op je hulp.

 • NT2-docenten
 • Onderwijsassistenten
 • Docenten in de kernvakken (Nederlands, Engels, Wiskunde)
 • Muziek- en Lichamelijke Opvoeding-docenten
 • Studenten die willen bijdragen
 • Onderwijscollega’s op weg naar hun onderwijsbevoegdheid
 • Gepensioneerde onderwijscollega’s die zich willen inzetten voor deze leerlingen
 • Leraren aan de lerarenopleidingen (primair of voortgezet onderwijs)
 • Zorg- of ondersteunend personeel
 • Andere beroepsgroepen die kunnen helpen

Meld je aan via een mail naar: samenvooroekraine@gsf.nl, vermeld hierbij:

 • wie je bent
 • waar je graag zou willen bijdragen (basis- of voortgezet onderwijs)
 • hoeveel dag(en of dagdelen je beschikbaar bent
 • en indien van toepassing welke bevoegdheden je hebt, welke opleiding je volgt en welke relevante ervaring je hebt.