Gooise Scholen Federatie organiseert Meetup over Kansengelijkheid

28 oktober 2021
Arc

Naar aanleiding van de documentaireserie Klassen van HUMAN vinden er in het land verschillende MEETups plaats over het thema Kansengelijkheid in het onderwijs. Als Gooise Scholen Federatie vinden we dit onderwerp erg belangrijk en kijken we ook naar onze eigen rol hoe we de gelijke kansen in het onderwijs kunnen verbeteren. Het creëren van bewustwording is hierbij erg belangrijk. Daarom organiseerden we woensdag 27 oktober een MEETup over kansengelijkheid in het onderwijs, waarbij we samen met ouders, medewerkers van de scholen, hulpinstanties en gemeenten in gesprek gingen aan de hand van drie thema’s:

  • Lage verwachtingen versus slechte prestaties
  • Opgroeien in armoede 
  • De strijd van de docent tussen zorgen en lesgeven  

De Meetup werd mede georganiseerd door de documentairemakers van de serie Klassen die tevens vertelden wat zij tegenkwamen bij het maken van deze serie. 

Daarnaast waren er verschillende gastsprekers om kansengelijkheid vanuit hun eigen vakgebied te belichten. Zo sprak een vwo 6 leerling over de extra kansen die zij gehad heeft, waardoor zij naar het vwo kon. En kwamen ook Lars Bremenkamp (directeur Gooise Praktijkschool), Annette Wolthers (wethouder van onderwijs van de gemeente Hilversum) en Mohamed Bakouri (docent GSF) aan het woord om ieder vanuit hun eigen rol en expertise te vertellen hoe zij omgaan met kansengelijkheid in het onderwijs. 

Vervolgens gingen de deelnemers in groepjes uiteen om met elkaar te praten waar de oplossing ligt om kansengelijkheid te bevorderen. De conclusie die hieruit kon worden getrokken was dat deze oplossing nog niet zo simpel is. Maar door onder andere met verschillende partijen het gesprek aan te gaan en het probleem te erkennen, hopen we een bewustzijn bij een ieder te creëren, zodat dit bijdraagt aan een uiteindelijke oplossing. 

De Meetup was zowel online te volgen als ook fysiek bij gastlocatie College de Brink. In totaal namen er 125 mensen deel aan deze Meetup. Suus van den Akker, illustrator, legde de avond vast in verschillende cartoons.