Aanvullende maatregelen eindexamen n.a.v. Covid-19

15 februari 2021
Arc

Het coronavirus heeft ook dit jaar grote impact op het onderwijs. De minister heeft daarom een aantal maatregelen getroffen om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen.

  • Het schoolexamen en het centraal examen gaan dit schooljaar beide door met uitzondering van het centraal examen in de beroepsgerichte profielvakken op het vmbo (het cspe). Het beroepsgerichte profielvak wordt dit jaar als schoolexamen afgenomen.
  • Leerlingen krijgen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste afnames en herkansingen;
  • Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar 10 afnamedagen;
  • Leerlingen krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor een centraal examen: een leerling kan nu in twee vakken een centraal examen herkansen;
  • Er komt een 4-daags derde tijdvak (herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor de afronding van de herkansingen.
  • Leerlingen krijgen de mogelijkheid om het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling (niet zijnde een kernvak).