Terug naar school

Arc

BIJZONDER

Dit woord komen we de laatste tijd veel tegen.
Het schooljaar dat achter ons ligt was bijzonder, de zomervakantie was bijzonder en we staan aan het begin van een bijzonder nieuw schooljaar.
Bijzonder betekent: afwijkend van de norm, anders, apart maar ook bizar, buitengewoon eigenaardig en zelfs curieus en crimineel.
Corona is bijzonder.

De vakantie is bijna voorbij. Wij hopen vooral dat het een goede tijd was en we met elkaar een gezonde start kunnen maken.
De afgelopen maand verliep anders dan we hoopten: het virus ging niet op vakantie en leefde zelfs op. Dit heeft geleid tot veel vragen en zorgen, zowel op nationaal niveau als ook binnen onze scholen. Wij zijn ons daarvan bewust en volgen de ontwikkelingen op de voet.

Volgen van richtlijnen
We hebben met deze brief gewacht op de meest recente adviezen van zowel het RIVM, de minister als ook de VO-raad. Wij zijn namelijk zelf geen experts: wij volgen de richtlijnen van experts.
Wij realiseren ons tegelijkertijd dat er een levendig debat is ontstaan over de duiding van die afzonderlijke en soms elkaar tegensprekende expert-oordelen. Dit maakt het zeker niet eenvoudiger, maar we denken nog steeds dat we onze leerlingen, ouders en collega’s het best bedienen door de rijksregelingen te volgen. En dat doen we ook nu.

Dit betekent dat onze scholen vanaf maandag 17 augustus hun deuren weer openen voor alle leerlingen. Dat doen we niet lichtvaardig, maar met de grootst mogelijke aandacht voor de gezondheid van eenieder. We volgen de protocollen en hebben bijvoorbeeld recent onze ventilatiesystemen gecheckt en dat blijven we ook doen.
Sinds 1 juli jl. geldt dat leerlingen onderling geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden. Leerlingen en leraren in het voortgezet onderwijs en volwassenen onderling houden nog wel anderhalve meter afstand. Het blijft daarnaast van groot belang dat iedereen zich houdt aan de basisregels op het gebied van hygiëne en dat men ook bij milde klachten thuisblijft. Mocht er reden zijn tot zorg, dan zullen we hierover direct communiceren en in afstemming met de GGD handelen.

Wij zijn trots op de verantwoordelijkheid die alle GSF-medewerkers en leerlingen eerder hebben laten zien. We vertrouwen erop dat we ook nu met elkaar die verantwoordelijkheid weer nemen en waarmaken. Samen kunnen we corona buiten onze scholen houden.

Onder deze brief delen we de links naar actuele en relevante documenten en brieven waarop de VO-raad haar afweging, die wij volgen, heeft gebaseerd.

Tenslotte
Het wordt ongetwijfeld wederom een bijzonder jaar. Maar het wordt ook een jaar waarin we weer met elkaar iedere dag pogen het best mogelijke onderwijs te maken.
We mogen elkaar weer zien en dat doet deugd, juist in tijden van tegenspoed.

We sluiten daarom graag af met een citaat van Aristoteles:
“Onderwijs is een ornament in welvaart en een toevlucht in tegenspoed.”

Een BIJZONDER GOED schooljaar gewenst!

Annet Kil-Albersen
Tijmen Smit
College van Bestuur

Links naar relevante documenten
brief van minister Slob
document van het RIVM over ventilatie
nieuwsbulletin van OCW